دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 15916
تعداد نوشته ها : 38
تعداد نظرات : 186
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

در نيمه شبي که خيالت خواب را از چشمانم ربوده

و عشقت سرودي را بر لبهايم جاري ساخته

تمام حرفهاي دلم را براي تو مي نويسم

با چشماني اشکبار

و دلي دلتنگ

و لبي پر دعا

کاش بودي و ميديدي که دوري از تو اکنون دردناکترين غمي است که دلم را فرا گرفته

و دعا براي سلامتيت تنها لالايي اي که در شبهايم طنين انداز است

براي تو مي نويسم

اي تنها اميد گشودن چشمانم بر آفتاب

براي تو مي نويسم

براي تويي که آمدي و دستهايت گرمابخش وجودم

و شانه هايت تکيه گاه خستگيم شدند

براي تويي که آمدي و با دم مسيحايي ات دل بشکسته از ناپاکي عشق را مرهم شدي

براي تويي که قلبت سرشار از عشق و وجودت سرشار از پاکي است

براي تويي که آمدي و به وجود عاشقم ارزش دادي

براي تويي که سنگ صبور حرفهاي دل شدي

و با گرماي آغوش مهربانت احساس آشفته ام را آرامش بخشيدي

براي تو مي نويسم

زيرا آموخته ام تنها براي تو نوشتن را

و به خاطر اين يگانگي بر خود مي بالم

زيرا تنها براي تو نوشتن است که خدا را بر صفحات دفترم و آرامش را بر سينه ام نقش مي بندد

تنها براي تو مي نويسم

تا بداني قلب من تنها به عشق پاک تو مي تپد

و تنها براي توست که زنده است

براي تو مي نويسم

تا از درون اين دست نوشته ها فرياد عاشقانه ي قلبم را بشنوي

که پيوسته نام تو را زمزمه ميکند

و تمام وسعتش را به نام مقدس تو زينت بخشيده است

براي تو مي نويسم

تمام نامه هايم را

شايد روزي به دستت برسد

و آن روز بداني که چقدر دوستت داشته ام

ولي هيچ گاه قدرت و اجازه ي ابراز آن را نداشتم

براي تو مي نويسم

تا وقتي آمدي بداني که هميشه حرفهايي بود که ياراي گفتنش نبود

آه چه زيباست آن لحظه اي که بيايي و

تمام دست نوشته هايم مجال ابراز بيابند

تا بداني که هميشه حرفهايم زنداني بوده اند

و هميشه حصاري از دنيا و محدوديت هاي زمانه آنها را احاطه ميکرد

و چه سخت است نهفتن درد بزرگي چون عشق

براي تو مي نويسم

تا بتوانم در اينجا آزادانه فرياد بزنم و بگويم : دوستت دارم

و به تو افتخار ميکنم

به درکت ، به پاکيت ، به مهربانيت ، به تواضعت ، به گذشتت ، به رفاقتت ، به مردانگيت ، به معرفتت ، به بزرگواريت ، به استحکامت و به عشقت

براي تو مي نويسم

اما اي کاش مي توانستم هميشه و همه چيز را براي تو بنويسم

« يلدا »


دسته ها :
1385/7/6 10:53
X